Sme obchodná spoločnosť TPF group s.r.o., IČO: 02642328, so sídlom Dvořákova 44/14, Brno-město, 602 00 Brno, vedená na Krajskom súde v Brne, vložka C oddiel 81968 (ďalej len „My“ alebo „Naša spoločnosť").

Zároveň sme správcom Vašich osobných údajov, ktorý je zodpovedný za ich spracovanie.

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom týchto kontaktných údajov:
E-mail: info@travelking.sk
Telefón: +420 538 880 980
Adresa: Dvořákova 44/14, Brno-město, 602 00 Brno

Tieto informácie o spracovaní cookies boli vytvorené v súlade s nariadením EÚ č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách, a stanovujú, akým spôsobom naše webové stránky na adrese www.travelking.sk (ďalej len „Webové stránky“) používajú cookies a technológie obdobné cookies. V tomto dokumente sa dozviete, čo to sú cookies a ako ich používame.

Čo sú cookies?

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Vďaka cookies Vás môžeme odlíšiť od iných užívateľov Webových stránok a účinnejšie si zaznamenať informácie o Vašej návšteve a správaní na Webových stránkach.

Na účely tohto dokumentu sa pojmom cookies myslia aj súbory uložené vo webovom úložišti. Webové úložisko sa skladá z local storage a session storage. Hlavný rozdiel oproti klasickým súborom cookies je ten, že súbory tu uložené sa neodosielajú s každou požiadavkou späť na server. Zároveň môžu zaberať viac pamäte. V session storage môžu byť súbory uložené do konca relácie, t. j. zatvorenie prehliadača. V local storage môžu byť súbory uložené aj dlhšiu dobu. Manipulácia s webovým úložiskom prebieha pomocou zdrojového kódu webovej stránky. Ak to plynie z kontextu, myslí sa pod pojmom cookies aj tzv. device fingerprinting. Táto technológia je založená na čítaní informácií zo zariadenia používateľa a na rozlišovanie jednotlivých koncových zariadení používa informácie, ktoré webový prehliadač používateľa zdieľa so vzdialeným serverom. Ide napríklad o informácie o operačnom systéme a jeho verzii, rozlíšení obrazovky, jazykovej preferencii alebo časovom pásme. Tieto informácie sú získavané pomocou zdrojového kódu webovej stránky alebo ich prehliadač automaticky zasiela vo svojich požiadavkách servera. V prípade device fingerprintingu, nejde priamo o súbory uložené vo Vašom zariadení, avšak ide o informácie z neho pochádzajúce.

Ako užívateľ môžete vypnúť alebo obmedziť používanie cookies vo vašom prehliadači. Súbory cookies môžeme používať na mnoho účelov, ako napríklad:

  • zabezpečenie fungovania základných funkcií Webových stránok,
  • uloženie preferovaného jazyka,
  • analyzovanie návštevnosti zlepšovania Webových stránok,
  • marketingové účely, najmä zobrazenie reklamy na internetových stránkach tretích strán.

Aké typy cookies používame?

Súbory cookies je možné deliť podľa rôznych kritérií. Na našich Webových stránkach používame tieto typy cookies:

Cookies podľa ich funkcie na Webových stránkach:

  • Nevyhnutné, ktoré sú nutne potrebné pre funkčnosť našich Webových stránok.
  • Preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše Webové stránky zapamätali informácie, ktoré majú vplyv na to, ako sa webová stránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutné pre fungovanie našich Webových stránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich užívania.
  • Analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našich Webových stránkach (tzv. User Experience) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše Webové stránky. Rovnako pomocou nich môžeme merať výkon predajných kanálov.
  • Marketingové, ktoré používame na správne zacielenie a na personalizáciu obsahu a reklamy či na iné činnosti súvisiace s marketingom.

Cookies podľa ich doby platnosti:

  • Dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do doby, než zatvoríte Váš prehliadač
  • Trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo Vašom prehliadači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstránite (doba uloženia súborov cookie vo Vašom prehliadači závisí od nastavenia samotných cookie a nastavenia Vášho prehliadača).

Aké konkrétne súbory cookies používame?

Názov cookie Typ cookie Zdieľané s treťou stranou Partner Popis Doba trvania
NID Marketingové Áno Google Cookie súbor typu NID je nastavený spoločnosťou Google a používa sa na reklamné účely; na obmedzenie počtu zobrazení reklamy užívateľovi, na stlmenie nechcenej reklamy a meranie účinnosti reklám. 6 mesiacov
MUID Marketingové Áno Bing (Microsoft) Bing nastavuje tento súbor cookie tak, aby rozpoznával jedinečné webové prehliadače navštevujúce weby spoločnosti Microsoft. Tento súbor cookie sa používa na reklamu, analýzu stránok a ďalšie operácie. 1 rok
a 24 dní
test_cookie Analytické Áno Google Tento súbor cookie slúži na určenie, či prehliadač návštevníka webu podporuje súbory cookie. 15 minút
uid Marketingové Áno Criteo Tento súbor cookie sa používa na anonymné meranie počtu a správania návštevníkov webových stránok. Dáta zahŕňajú počet návštev, priemernú dobu trvania návštevy webových stránok, navštívených stránok atď. za účelom lepšieho porozumenia preferenciám užívateľov pre cielené reklamy. 1 rok
a 24 dní
IDE Marketingové Áno Google Súbory cookie Google DoubleClick IDE sa používajú na ukladanie informácií o tom, ako používateľ používa webové stránky, aby im zobrazoval relevantné reklamy a podľa profilu užívateľa. 1 rok
a 24 dní
ANONCHK Marketingové Áno Bing (Microsoft) Súbor cookie ANONCHK nastavený spoločnosťou Bing slúži na ukladanie ID relácie užívateľa a tiež na overovanie kliknutí z reklám vo vyhľadávači Bing. Cookie tiež pomáha pri hlásení a personalizácii. 10 minút
_fbp Marketingové Áno Facebook Tento súbor cookie nastavuje Facebook tak, aby po návšteve webových stránok zobrazoval reklamy buď na Facebooku, alebo na digitálnej platforme využívajúcej reklamu na Facebooku. 3 mesiace
uuid2 Marketingové Áno AppNexus Súbor cookie uuid2 nastavuje AppNexus a zaznamenáva informácie, ktoré pomáhajú pri rozlišovaní medzi zariadeniami a prehliadačmi. Tieto informácie sa používajú na výber reklám dodaných platformou a na posúdenie výkonu reklám a platby atribútov.. 3 mesiace
tuuid Marketingové Áno BidSwitch Súbor cookie tuuid, nastavený spoločnosťou BidSwitch, ukladá jedinečné ID, ktoré určuje, aké reklamy používatelia videli, pokiaľ navštívili niektorý z webov inzerenta. Informácie sa používajú na rozhodnutie, kedy a ako často používatelia uvidia určitý banner. 1 rok
c Marketingové Áno Rubicon Project Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Rubicon Project na riadenie synchronizácie identifikácie užívateľov a výmeny užívateľských dát medzi rôznymi reklamnými službami. 1 rok
tuuid_lu Marketingové Áno BidSwitch Tento súbor cookie, nastavený spoločnosťou BidSwitch, ukladá jedinečné ID, ktoré určuje, aké reklamy používatelia videli pri návšteve webových stránok inzerenta. Tieto informácie sú potom použité na pochopenie, kedy a ako často používatelia uvidia určitý banner. 1 rok
PUBMDCID Marketingové Áno PubMatic PubMatic nastavuje tento súbor cookie na uloženie ID, ktoré sa používa na zobrazovanie reklám v prehliadači používateľov. 3 mesiace
anj Marketingové Áno AppNexus AppNexus nastavuje súbor cookie anj, ktorý obsahuje údaje o tom, či je ID súboru cookie synchronizované s partnermi. 3 mesiace
tluid Marketingové Áno AdRoll Tento súbor cookie je nastavený poskytovateľom AdRoll na identifikáciu a zobrazovanie reklám relevantných pre návštevníkov zhromažďovaním údajov o používateľoch z viacerých webových stránok. 3 mesiace
pxrc Marketingové Áno pippio Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou pippio, aby poskytoval používateľom relevantné reklamy a obmedzoval počet zobrazených reklám. 2 mesiace
CMID Marketingové Áno CasaleMedia Cookie nastavuje CasaleMedia a používa sa na zhromažďovanie informácií o správaní pri používaní cielenej reklamy. 1 rok
CMPS Marketingové Áno CasaleMedia Súbor cookie CMPS nastavuje spoločnosť CasaleMedia pre anonymné sledovanie používateľov na základe návštev webových stránok používateľa a pre zobrazovanie cielených reklám. 3 mesiace
CMPRO Marketingové Áno CasaleMedia Cookie CMPRO nastavuje CasaleMedia pre anonymné sledovanie používateľov a pre cielenú reklamu. 3 mesiace
CMST Marketingové Áno CasaleMedia Cookie nastavuje CasaleMedia. Cookie sa používa na zhromažďovanie informácií o správaní pri používaní cielenej reklamy. 1 deň
_ID Marketingové Áno Revcontent Tento súbor cookie je nastavený poskytovateľom Revcontent. Tento súbor cookie nastavuje jedinečné ID pre návštevníka. Toto jedinečné ID pomáha inzerentom tretích strán zacieliť na návštevníka relevantnú reklamu. 50 rokov
CMRUM3 Marketingové Áno CasaleMedia Cookie CMRUM3 nastavuje CasaleMedia pre anonymné sledovanie používateľov na základe návštev webových stránok používateľa, pre zobrazovanie cielených reklám. 1 rok
B Analytické Áno Yahoo Tento súbor cookie používa Yahoo na anonymné ukladanie údajov súvisiacich s návštevami užívateľov, ako je počet návštev, priemerný čas strávený na webových stránkach a aké stránky boli načítané. Tieto údaje pomáhajú prispôsobiť obsah webových stránok a zlepšiť tak užívateľský komfort. 1 rok
_gcl_au Analytické Áno Google Poskytuje Google Tag Manager na experimentovanie účinnosti reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby. 3 mesiace
_ga Analytické Áno Google Súbor cookie _ga, nainštalovaný službou Google Analytics, vypočítava údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a taktiež sleduje využitie webu pre analytický prehľad webu. Cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne generované číslo na rozpoznanie unikátnych návštevníkov. 2 roky
_gid Analytické Áno Google Súbor cookie _gid nainštalovaný službou Google Analytics ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o výkone webových stránok. Niektoré zhromaždené údaje zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a stránky, ktoré anonymne navštívi. 1 deň
_uetsid Analytické Nie - Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie analytických informácií o tom, ako návštevníci používajú webové stránky. Tieto informácie sa používajú na zostavovanie reportov a vylepšovanie stránok. 1 deň
_hjid Analytické Áno Hotjar Toto je súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastavuje, keď sa zákazník prvýkrát dostane na stránku pomocou skriptu Hotjar. 1 rok
_hjFirstSeen Analytické Áno Hotjar Hotjar nastaví tento súbor cookie tak, aby identifikoval prvú reláciu nového používateľa. Ukladá hodnotu true/false, čo ukazuje, či to bolo prvýkrát, čo Hotjar videl tohto používateľa. 30 minút
_hjIncludedInPageviewSample Analytické Áno Hotjar Hotjar nastavuje tento súbor cookie, aby vedel, či je užívateľ zahrnutý do vzorkovania dát definovaného limitom zobrazenia stránky. 2 minúty
_hjAbsoluteSessionInProgress Analytické Áno Hotjar Hotjar nastaví tento súbor cookie tak, aby detekoval prvú reláciu zobrazenia stránky používateľa. Toto je príznak True/False nastavený súborom cookie. 30 minút
yandexuid Analytické Áno Yandex Tento súbor cookie slúži na identifikáciu užívateľov. Tento súbor cookie zhromažďuje informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky. Tieto informácie sú použité pre internú analýzu a optimalizáciu webu. 10 rokov
ouid Preferenčné Áno AddThis Tento súbor cookie spojený s widgetom AddThis pomáha používateľom zdieľať obsah na rôznych fórach pre zdieľanie sietí a zdieľanie. 1 rok
a 24 dní
na_id Preferenčné Áno AddThis Na_id je nastavené pomocou AddThis, aby umožňovalo zdieľanie odkazov na platformách sociálnych médií, ako je Facebook a Twitter. 1 rok
a 24 dní
ssupp.vid Preferenčné Áno SmartSupp Tento súbor cookie nastavuje SmartSupp pre funkciu živého chatovacieho boxu na webových stránkach. Tento súbor cookie sa používa na zaznamenávanie ID návštevníka. 6 mesiacov
ssupp.visits Preferenčné Áno SmartSupp Tento súbor cookie nastavuje SmartSupp pre funkciu živého chatovacieho boxu na webových stránkach. Tento súbor cookie sa používa na zaznamenávanie ID návštevníka. 6 mesiacov
PugT Preferenčné Áno PubMatic Služba PubMatic nastaví tento súbor cookie tak, aby skontroloval, kedy boli súbory cookie v prehliadači aktualizované, a obmedzil tak počet volaní do úložiska súborov cookie na strane servera. 1 mesiac
XSRF-TOKEN Nutné Áno Wix Cookie je nastavené platformou Wix na vytváranie webových stránok na webových stránkach Wix. Súbor cookie sa používa na bezpečnostné účely. 1 mesiac
ts Nutné Áno PayPal PayPal nastavuje tento súbor cookie tak, aby umožňoval bezpečné transakcie prostredníctvom systému PayPal. 1 rok
gdpr_status Nutné Áno Media.net Tento súbor cookie je nastavený poskytovateľom Media.net. Tento súbor cookie slúži na kontrolu stavu, či používateľ prijal pole pre súhlas so súbormi cookie. Pomáha tiež v tom, že sa pri opätovnom vstupe na web nezobrazí pole na súhlas so súbormi cookie. 1 rok
u Marketingové Áno Bombora Účelom tohto súboru cookie je zacielenie a marketing. Doména tohto súboru cookie súvisí so spoločnosťou Bombora v USA. 1 rok
sid Marketingové Áno Seznam.cz Tento súbor cookie je veľmi bežný a používa sa na správu stavu relácie. 1 mesiac
_gat_UA-47058562-1 Analytické Áno Google Variácie súboru cookie _gat nastaveného nástrojmi Google Analytics a Google Tag Manager, ktorý majiteľom webových stránok umožňuje sledovať správanie návštevníkov a merať výkon stránok. Prvok vzoru v názve obsahuje jedinečné identifikačné číslo účtu alebo webovej stránky, na ktorú sa vzťahuje. 1 minúta
obuid Analytické Áno Outbrain Tento súbor cookie, ktorý vlastní spoločnosť Outbrain, uchováva anonymné ID užívateľov a slúži na pochopenie toho, na ktoré odkazy a tlačidlá sa kliká. 3 mesiace

Ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookies na Webových stránkach?

Jak můžete změnit nastavení souborů cookies ve Vašem prohlížeči?

Správu súborov cookies umožňuje každý prehliadač a spravovať si ich môžete sami. K dispozícii je hneď niekoľko možností:

Súbory cookies je možné blokovať (t. j. zakázať), ale niektoré webové stránky sa Vám nemusia zobrazovať správne a niektoré funkčné časti či formuláre môžu fungovať inak. Rovnako tak môžete v nastavení väčšiny prehliadačov zablokovať použitie Javascriptu, aby nebolo možné použiť webové úložisko či niektoré funkcionality device fingerprintingu. Aj tu je však nebezpečenstvo, že to významne obmedzí funkcionalitu Webových stránok.

Súbory cookies môžete spravovať či zmazať, ale aj v tomto prípade platí, že určité časti webových stránok nemusia fungovať správne. Informácie o nastavení cookies nájdete v príslušnej časti pomocníka prehliadača. Ako to funguje na najčastejšie používaných prehliadačoch, sa môžete dočítať tu:

Navštíviť môžete aj informačné weby Your Online Choices (slovensky), All About Cookies (anglicky) alebo Your Ad Choices (anglicky), kde sa môžete dozvedieť o možnostiach odmietnutia určitých cielených reklamných aktivít, ktoré ponúkajú niektoré tretie strany, s ktorými môžeme spolupracovať. Budete musieť navštíviť webové stránky jednotlivých prehliadačov a zariadení, na ktoré sa má váš nesúhlas vzťahovať. Pretože nástroje vyslovenia nesúhlasu môžu závisieť od cookies, možno budete musieť v prípade vymazania cookies tieto stránky znovu navštíviť a opätovne si nastaviť preferencie.

O cookies si môžete prečítať aj na Wikipedii (slovensky).